webinar register page

Webinar banner
POHYBOVÁ AKTIVITA DETÍ V ČASE PANDÉMIE
Dôsledky pohybovej inaktivity detí na ich zdravie a pohybový rozvoj

Lektorka: Mgr. Dana Masaryková, PhD., odborná asistentka, Katedra školskej pedagogiky, PdF TU

Obsah webinára:

• Pohybová aktivita detí počas pandémie
• Dôsledky pohybovej inaktivity
• Perspektívy pohybového rozvoja detí a podpora pohybu v školách

Pre koho webinár odporúčame:
pre učiteľky MŠ, učiteľov 1. stupňa ZŠ, učiteľov telesnej a športovej výchovy

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 31, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.