webinar register page

REDO Final!
Välkommen till presentationen av REDO
1130-1200 Presentation av projektresultat
1200-1300 Paneldiskussion där vi jämför våra resultat med det som rapporterats från andra mansdominerade branscher.
Panelister som studerat olika branscher
Sara Jonasson Ginters, Tech-industrin
Frida Linehagen, Försvarsmakten
Mathias Ericson, Räddningstjänst
Taline Jadaan, Sjöfarten
Modereras av Sara Fallahi

Jun 4, 2021 11:30 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: REDO moderator.