webinar register page

Občinstvo v ospredju – Ali potrebujemo novo strategijo?
Spletni seminar je zasnovan z namenom spodbuditi premislek o tem, kako naj se muzeji in druge organizacije s področja umetnosti in kulture začnejo znova povezovati z javnostjo in si ustvarijo lojalno in angažirano občinstvo za prihodnost.
Julie Aldridge bo z udeleženci delila dognanja organizacij, s katerimi sodeluje ali je v stiku v Veliki Britaniji in na mednarodni ravni: kaj bi bilo treba spremeniti, da bomo bolje izpolnili pričakovanja obiskovalcev, premagali strahove in spodbudili ljudi, da se vključijo v novo resničnost?
///////////////////////////////////////////////////////////////
This webinar has been designed to share thinking about how museums, arts and cultural organisations might start to reconnect with the public and build a loyal, engaged audience for the future. It will help you consider the role that your organisation wants to play within society as we emerge from lockdown. ecturer Julie Aldridge (UK) will share insight from organisations she’s working with and talking to in the UK and internationally – what might need to change to better meet visitor expectations, to overcome fears, and encourage people to engage in this new reality?
--------------------------------------------
Serija usposabljanj zavoda Motovila je organizirana kot del dejavnosti Partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

The training series is organized by the Motovila Institute as part of the activities of the Centre for Creativity Platform Partner Network. The project is co-financed by the EU (from the European Regional Development Fund) and the Republic of Slovenia.

Jun 18, 2020 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Motovila CED Slovenia.