webinar register page

Webinar banner
Kreatívne čítanie pre najmenších školákov
Čím upútať pozornosť najmenších žiakov pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti.

Lektorka:
Mgr. Ivana Repová, skúsená učiteľka na 1. stupni ZŠ s 20-ročnou praxou

Obsah webinára:
• Povieme si o špecifikách vývinového obdobia mladšieho školského veku.
• Dáme vám tipy, ako upútať pozornosť dieťaťa pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti.
• Povieme si aj o tom, ako pracovať s fantáziou a strachmi dieťaťa.
• Poradíme vám, ako viesť dieťa k čítaniu s porozumením, ako rozvíjať grafomotoriku, pozornosť, kreativitu.
• Predstavíme kreatívne čítanky Slečna Milerová a splnené sny a Pán Velikán a splnené sny, prinesieme ukážky práce s textom, ktorý je doplnený úlohami pre deti.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, vychovávateľov v ŠKD, pedagogických asistentov, rodičov.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 1, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .