webinar register page

Jornada: Procediment de resolució alternativa de litigis dels usuaris del transport aeri en el marc del reglament 261/2004 (CE)
Moderen:

Esteban Regales Cristóbal. President de la Secció de Dret Aeronàutic i Espacial de l'ICAB
Elisa González Ferreiro. Co-presidenta de la Secció de Dret Aeronàutic i Espacial de l'ICAM
Carlos Villacorta. Co-presidente de la Secció de Dret Aeronàutic i Espacial de l'ICAM
Ponentes:

Mario Rodríguez González. Cap de la Divisió de Drets dels passatgers de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA)
Manuel Alba Fernández. Professor titular i Director del Departament de Dret Privat de "la Universidad Carlos III" de Madrid. Àrbitre
Isabel Catalayud. Presidenta del Comitè Jurídic de l'Associació de Línies Aèries (ALA).
Sergio Giménez Binder. Soci d'Augusta Advocats

Jul 12, 2022 06:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ICAB Barcelona.