webinar register page

Webinar banner
Hjärntrötthet och hjärndimma - Med. Dr Per Hamid Ghatan
Ett neurovetenskapligt perspektiv.
Med. Dr Per Hamid Ghatan, specialist i rehabiliteringsmedicin, utvecklingschef Bragée Kliniker

Mar 3, 2021 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Björn Bragée.