webinar register page

Webinar banner
HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V MATERSKEJ ŠKOLE
Viete, ako realizovať hodnotenie pedagogických zamestnancov?

Lektorka:
PaedDr. Karin Hambálková, PhD., zástupca riaditeľa, ZŠ s MŠ, K. Mahra 11, Trnava

OBSAH WEBINÁRA:

• Prečo hodnotiť?
• Hodnotenie ako personálna činnosť.
• Kto, prečo, čo a ako môže sledovať a hodnotiť prácu pedagogického zamestnanca.
• Ako viesť hodnotiaci pohovor.
• Hodnotenie a jeho vplyv na rozvoj učiteľa a rozvoj školy.

Pre koho webinár odporúčame:
pre pedagogických zamestnancov materských škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl (riaditeľ, zástupca riaditeľa).

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 7, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.