webinar register page

Breakfast Bite-Size Webinar: Setting up a shop on Facebook
In this 15-minute webinar find out how to set up an online shop via Facebook or perhaps see how you can make small changes to increase sales. Specifically tailored to tailored to the horticulture industry.

The Webinar will be hosted by Eddy Webb, who has 20 years experienced as a Digital Consultant, Company Director, SEO Expert and Project Manager. Eddy has worked with 1000's of businesses and public bodies of all sizes, including many in the Horticulture industry.

***Welsh***

Yn y weminar 15 munud hon, darganfyddwch sut i sefydlu siop ar-lein trwy Facebook neu efallai gweld sut y gallwch chi wneud newidiadau bach i gynyddu gwerthiant.

Bydd y weminar yn cael ei chynnal gan Eddy Webb, sydd gyda 20 mlynedd o brofiad fel Ymgynghorydd Digidol, Cyfarwyddwr Cwmni, Arbenigwr SEO a Rheolwr Prosiect. Mae Eddy wedi gweithio gyda miloedd o fusnesau a chyrff cyhoeddus o bob maint gan gynnwys busnesau garddwriaeth.

Jul 17, 2020 09:00 AM in London

Webinar logo
* Required information
Loading