webinar register page

PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-COV-2 TRONG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VỀ HEN Ở TRẺ EM TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 HIỆN NAY
I. THỜI GIAN: Thứ 3, ngày 09/11/2021, 11:15 - 12:30
II. CHƯƠNG TRÌNH
* 11:15 - 11:25: Phát biểu khai mạc
* 11:25 - 11:45: BÀI 1: Thách thức & Tiếp cận chẩn đoán - xử trí Hen/ khò khè trẻ em (Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng Bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội)
* 11:45 - 11:50: Nghỉ giải lao
* 11:50 - 12:10: BÀI 2: Hen suyễn và COVID-19 ở trẻ em: Cập nhật dữ liệu nghiên cứu mới (Diễn giả: TS.BS. Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Hô Hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1)
* 12:10 - 12:30: Thảo luận

Nov 9, 2021 11:15 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: HỘI TAI MŨI HỌNG VIỆT NAM.