webinar register page

Webinar banner
Пристапи, стратегии и поддршка во социјалната интервенција за деца со состојби од аутистичниот спектар
8ми вебинар во рамки на програмата Социјални вештини и позитивно родителство кај деца со аутизам и нивните семејства, во партнерство со Канцеларијата на УНИЦЕФ -Скопје и подржанa од Амбасадата на Велика Британија во Македонија. Вебинарот е наменет за професионалци и родители на деца со состојби од спектарот.

Jun 25, 2020 12:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Весна Филиповска.