webinar register page

Redna delovna uspešnost za ocenjevanje zaposlenih in Nagrajevanje za izračun nagrade glede na dosežene ocene sta kadrovska modula informacijskega sistema KADRIS 4 in se uporabljata v zasebnem (gospodarstvo) in javnem sektorju.
Digitalizacija upravljanja redne delovne uspešnosti in nagrajevanja zaposlenih
Predstavili vam bomo ključne prednosti dveh kadrovskih IT-rešitev - Redno delovno uspešnost in Nagrajevanje zaposlenih v sistemu KADRIS 4. Oba modula omogočata podporo pri ocenjevanju zaposlenih po različnih kriterijih, izračun nagrade glede na dosežene ocene ter izplačilo nagrade pri plači.

VSEBINA WEBINARJA
1.) za javni sektor:
- prikaz matrik zaposlenih za ocenjevalca,
- način vnosa ocen po kriterijih:
• znanje in strokovnost,
• kakovost in natančnost,
• odnos do dela in delovnih sredstev,
• obseg in učinkovitost dela,
• inovativnost,
- priprava podatkov za izračun nagrade,
- izračun obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti,
- poročila in grafikone.

2.) za zasebni sektor (gospodarstvo)
- prikaz dinamičnosti modula pri kreiranju ocenjevalnih lestvic, kriterijev, skupine kriterijev, skupin zaposlenih,
- način kreiranja matrik za ocenjevalce,
- vnos ocen,
- kreiranje nagrajevanih matrik, izračun nagrade in priprava podatkov za plače,
- poročila in grafikoni.

Uporabnost modulov oz. dodana vrednost sistema za upravljanje redne delovne uspešnosti in nagrajevanja bo na webinarju še dodatno vidna, saj bo prikazana uporaba aplikacije in način, kako lahko nagradimo zaposlene, ki so pri delu nadpovprečno uspešni. Dodano vrednost predstavlja tudi določitev obsega sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, saj se s tem izognete ročnemu izračunu le tega.

Informacijska tehnologija, ki podpira sodobno upravljanje redne delovne uspešnosti in nagrajevanja zaposlenih ne omogoča le preglednega postopka, ampak zagotavlja dragocene podatke, ki jih potrebujete za merjenje uspeha zaposlenih. Ti podatki dajo vpogled v kadrovsko analizo, kje obstajajo pomanjkljivosti in kako to vpliva na druge kadrovske procese, kot sta npr. zaposlovanje in izobraževanje.

Prijava na webinar je brezplačna. Če se seminarja ne morete udeležiti v tem terminu, nič hudega – prijavite se in posnetek vam bomo poslali po elektronski pošti.

Sep 1, 2020 01:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Četrta pot je vodilno slovensko IT-podjetje, specializirano za vrhunske kadrovske, registracijske in plačne sisteme ter sisteme kontrole dostopa na enotni platformi, imenovani KADRIS 4.
* Required information
Loading

Speakers

prof. Nataša Centa
Produktna vodja KADRIS 4 in strokovnjakinja za digitalizacijo kadrovskih procesov s pomočjo sodobnih IT-rešitev @Četrta pot, d.o.o., Kranj
prof. Nataša Centa je univ. dipl. pedagoginja in prof. matematike in fizike, avtorica dveh učbenikov za matematiko, za katero je prejela srebrno priznanje na frankfurtskem knjižnem sejmu, včasih ravnateljica, danes pa vrhunska strokovnjakinja za digitalizacijo kadrovskih procesov s pomočjo sodobnih IT-rešitev, zaposlena kot produktna vodja v podjetju Četrta pot, d.o.o., Kranj. Znanja s področja naravoslovja učinkovito vpleta v kadrovski produkt in povezuje ključne člane ekipe, ki z medsebojnim sodelovanjem stremijo k vedno boljšim rešitvam. Njen moto se glasi »Skupaj zmoremo vse«.