webinar register page

Webinar banner
PRIPRAVTE STREDOŠKOLÁKOV NA PODNIKANIE!
O tom, ako pripraviť žiakov stredných odborných škôl rôzneho zamerania na budúce povolanie alebo podnikanie.

Lektorky:
PaedDr. Silvia Jakabová – riaditeľka Súkromnej strednej športovej školy v Bratislave, odborná konzultantka:
doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD. – vedúca autorského kolektívu učebnice Podnikanie pre SOŠ, Ekonomická univerzita
v Bratislave, Obchodná fakulta

Obsah webinára:

• Podnikanie a jeho ciele.
• Ako začať podnikať, formy podnikania.
• Podnikateľské prostredie.
• Zdroje financovania podniku.
• Základy manažmentu pre podnikanie.
• Základy marketingu pre podnikanie.
• Podnikateľský plán.
• Štruktúra podnikateľského plánu.
• Vzorový podnikateľský plán.

Komu webinár odporúčame:
Učiteľom ekonomických a iných odborných predmetov gymnázií a SOŠ

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Mar 24, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.