webinar register page

Webinar banner
FYZIKA – dobrých nápadov nikdy nie je dosť
Projektové vyučovanie a niekoľko nápadov na hodiny fyziky počas krízy, ale aj mimo nej

Naša skúsená lektorka PaedDr. Tatiana Mičáňová Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Ponúkneme učiteľom fyziky (ale nielen fyziky) niekoľko zaujímavých poznatkov z praxe.
• Ukážeme si možnosti projektového vyučovania na hodinách fyziky
• Priblížime vám možnosti práce s deťmi z online vyučovania, dištančného vzdelávania, ale aj z klasického vyučovania.
• Ukážeme učiteľom fyziky, aj tým, ktorí fyziku nemajú vyštudovanú , ale venujú sa jej, niektoré zaujímavé metodiky, experimenty, postupy a odporúčania z praxe.
• Pripravená je pre vás praktická ukážka projektového vyučovania v 6. ročníku.

Pre koho webinár odporúčame: učiteľom fyziky, ale aj ostatným učiteľom na 2. stupni základných škôl a osemročných aj štvoročných gymnázií.

V prípade, ak ste rodič, do polí, ktoré sa týkajú škôl, zadajte, prosíme, text "rodic".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára len vtedy, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! !

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 18, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.