webinar register page

Webinar banner
Imunoglukan & Sideral utbildning
Vi på Renapharma bjuder härmed in till ett efterfrågat kunskapswebinar till dig och dina kollegor där ni kan lära
er mer om immunsystemet och järn samt våra produkter Imunoglukan och SiderAL Forte.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Carl Grindebratt.