webinar register page

Els sistemes defensius de l'oppidum laietà de Burriac, a càrrec de Joaquim Garcia
L’oppidum ibèric de Burriac fou sens dubte el centre del polític de la Laietània ibèrica. Està situat en la capçalera de la vall de Cabrera de Mar, un petit enclavament geogràfic que aglutina la diversitat més gran tipològica de jaciments d’època ibèrica de tota la Laietània. L’oppidum de Burriac, d’unes 10 hectàrees de superfície, és un nucli urbà fortificat, del qual només s’ha excavat aproximadament un 5% de la seva extensió. El sistema defensiu de l’oppidum consta d’una extensa muralla, que disposa de diferents torres de defensa i de portes fortificades, una de les quals, la meridional, s’està excavant en els darrers anys. A partir de l’estudi d’aquest sistema defensiu i de l’anàlisi de les panòplies d’armament trobades en les necròpolis de la vall es pot fer una aproximació al coneixement del món defensiu i militar d’aquest important jaciment ibèric català.

Geografia i Història per la UB i doctor en història per la mateixa universitat. Arqueòleg municipal de l’Ajuntament de Mataró des de l’any 1990. Actualment director de les excavacions arqueològiques que anualment es fan als jaciments de la vil·la romana de Torre Llauder i a l’oppidum ibèric de Burriac, en el marc de projectes de recerca.

Moderador: David Asensio

Cicle de conferències: Guerres i defenses en el món iber català. Noves interpretacions

Nov 4, 2021 07:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Museu d'Arqueologia de Catalunya.