webinar register page

Webinar banner
EaP Beyond 2020: Key Priorities and Constrains for the EU – Moldova Relations / Parteneriatul Estic după 2020 - Prioritățile și Provocările cheie ale relațiilor Republicii Moldova cu UE
[EN] Online Policy Dialogue: EaP Beyond 2020: Key Priorities and Constrains for the EU – Moldova Relations

The event is organised by the Institute for European Policies and Reforms (IPRE) in partnership with the Moldovan National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova and with the support of the Konrad Adenauer Foundation. The purpose of the discussion is to address the main challenges and priorities for Moldova's relations with the European Union in the context of future deliverables of the EaP the updated priorities for the new EU-Moldova Association Agenda and recent developments in Moldova.

NOTE: Privacy and data protection policy
The data provided in the registration form will be used only for record-keeping purposes as part of the webinar conducted by IPRE. Data will be protected and maintained confidential.

[RO] Discuție Online: Parteneriatul Estic după 2020 - Prioritățile și Provocările cheie ale relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

Evenimentul este organizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) în parteneriat cu Platforma Națională din Moldova a Forumului pentru Societatea Civilă a Parteneriatului Estic, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și cu sprijinul a Fundației Konrad Adenauer. Scopul discuției este de a aborda principalele provocări și priorități pentru relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană în contextul viitoarelor livrabile ale PaE, prioritățile actualizate pentru noua Agendă de asociere UE-Moldova și evoluțiile recente din Moldova.

NOTĂ: Politica de confidențialitate și protecția datelor
Datele furnizate în formularul de înregistrare vor fi utilizate numai în scopul organizării webinarului realizat de IPRE. Datele vor fi protejate și păstrate confidențial.

Jun 30, 2020 12:30 PM in Bucharest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Iulian Groza, Executive Director, IPRE.