webinar register page

Webinar banner
Logosofia: coneixements que amplien la vida
La Logosofia és una ciència que ofereix un mètode de superació integral de l'ésser humà per a una vida i una humanitat més felices.

Per l'aniversari dels seus 90 anys, la Fundació Logosòfica oferirà, entre el 4 i l'11 d'agost, una sèrie d'activitats virtuals per a donar a conèixer al món els seus originals coneixements.

Aug 10, 2020 07:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centro de Estudios de Logosofía de Europa.