webinar register page

Webinář - Typy bolusů, dočasná bazální rychlost a stahování dat z Tandem t:slim X2
Vážení,

děkujeme za Váš zájem o webinář na téma Typy bolusů, dočasná bazální rychlost a stahování dat z Tandem t:slim X2.

Upozorňujeme, že pořízení obrazového nebo zvukového záznamu není povoleno.

A.Import.cz

First Name = křestní jméno
Last Name = příjmení
Confirm Email Address = potvrzení Email adresy

Mar 20, 2023 07:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: A.IMPORT.CZ.