webinar register page

Webinar NISZ: Burgers in de knel door bestuurlijke procedures en overheidsvorderingen?
Bij de uitvoering van wetten en regelingen gaat het vaak goed, maar helaas niet altijd. Regels kunnen te hard uitpakken en daardoor komen burgers in de knel. Dit kan leiden tot schrijnende persoonlijke situaties en veel individueel leed. Hoog tijd om tijdens de volgende studiemiddag aandacht te besteden aan de bestuurlijke procedures in de socialezekerheidswetgeving (UWV wetten, de Participatiewet en de Wmo) die soms leiden tot oplopende overheidsvorderingen.

Programma

14.45-14.55 Opening door prof. dr. Romke van der Veen (voorzitter NISZ) en inleiding op het thema van de studiemiddag door mr. dr. Anja Eleveld

14.55-15.25 Prof. mr. dr. Bert Marseille (RUG) over de organisatie van procedures van besluitvorming en bezwaarbehandeling door gemeentes

15.25-15.40 Reflectie door drs. Miranda Vermeulen (UWV) op de uitvoering door het UWV en discretionaire ruimte

15.40-16.00 Vragen & Discussie

16.00-16.05 Pauze

16.05-16.35 Dr. Rosanne Oomkens (Hogeschool Utrecht) over oplossingen voor burgers met problematische schulden.

16.35-16.55 Vragen & Discussie

16.55-17.00 Afsluiting
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Iris van Beukering.