webinar register page

Soneterapi og hjernens lymfesystem
Bli med på gratis Webinar med Terje Varpe, hvor han prater om Soneterapi og hjernens lymfesystem.

Noe av det nyeste innen soneterapi er kunnskapen om soners plassering relatert til hjernens lymfesystem. Dette har brakt soneterapien et betydelig skritt framover med hensyn til effekt. Funnet av hjernens lymfesystem blir sett på som «the missing link» i sammenhengen mellom hjernen og immunforsvaret. Erfaring viser at dette gir en betydelig bedring i effekt på tilstander hvor immunforsvaret er en del av årsakssammenhengen. Siden det også ser ut til at dette lymfesystemet har innvirkning på hjernenervene, blir omfanget av tilstander som blir påvirket ved behandling med soneterapi enda større.

Hva vil du lære på webinaret?
- Litt om hjernelymfens oppbygging
- Hjernelymfens funksjon
- Muligheter for behandling av tilstander som problemer i hjernelymfen kan skape.
- Soneterapiutdannelsen ved Tunsberg Medisinske Skole
- Litt om faglige oppdateringskurs i soneterapi høsten 2022.

Jul 14, 2022 07:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .