webinar register page

Webinar banner
AKO SA PRIPRAVIŤ NA NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKÔL
Ako pripraviť bezpečné prostredie pre žiakov a adaptovať ich po návrate z dištančného vzdelávania.

Lektorka: Mgr. Soňa Kupcová, psychologička, pracuje v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave

Obsah webinára:

• Povieme si viac o tom, na čo je dôležité sa zamerať pri návrate detí a žiakov do škôl, prečo je dôležité všímať si prežívanie detí a žiakov.
• Tiež si povieme, ako sa na návrat pripraviť a čo môže pomôcť uľahčiť adaptáciu na zmenu.
• Rozprávať budeme aj o uvedomení si vlastných potrieb v súvislosti s návratom a o tom, čo môžeme spraviť pre seba.

Komu webinár odporúčame:
Riaditeľom základných škôl, pedagogickým ale aj odborným zamestnancom škôl.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Mar 17, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.