webinar register page

Webinar banner
Güncel Mimarlık Tartışmaları: Arredamento ile Ayın 14’ü
"Mimarlığın Kamusallığı ve Sosyal Medya"
Buşra Al, Kutlu Bal, Hakan Evkaya, Murat Sönmez

Dec 14, 2021 07:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: BİNAT DANIŞMANLIK.