webinar register page

Webinar banner
3D-printing för MedTech
Optimerade maskintekniska lösningar och kortare patient-tid...

.. är några av fördelarna med att använda 3D-printing inom MedTech. Tack vare dagens teknik och många års erfarenhet kan vi effektivisera förlegade processer och lösningar, och på så sätt rädda fler liv.

Genom att 3D-printa komplexa och individanpassade detaljer i material godkänt för direktkontakt sparas mycket tid. Den minskade patienttiden är positiv både för patienten som snabbare blir klar, och det frigör även tid för fler patienter.

Tack vare 3D-printning kan hela flera behandlingar effektiviseras genom optimerade maskintekniska detaljer. Med 3D-printing kan man snabbt ta fram komplexa detaljer i lämpliga material.

Webinaret hålls av Fredrik Finnberg, VD för Digital Mechanics med många års erfarenhet av 3D-printing och flera projekt inom MedTech. I detta webinar kommer han att dela med sig av sina erfarenheter, dela kundcase och belysa de många möjligheterna som 3D-printing kan erbjuda Medtech.

I webinaret går vi igenom:

- Hur 3D-printing minskar öppet sår-tiden

- Exempel på patientnära lösningar inom kirurgi

- Hur 3D-printing används för att optimera maskintekniska delar, exempelvis respiratorer

- Vikten av snabbhet i framställningen inom MedTech

Lär dig mer om hur du med enkla medel kan rädda fler liv.

Nov 22, 2022 08:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .