webinar register page

Miten rakennan, priorisoin ja hallinnoin projektisalkkua Camakolla
Webinaarissa esitellään esimerkeillä millä tavalla projektisalkkua voi suunnitella, priorisoida ja hallita Camakon välineillä.

- Projektin strategianmukaisuuden arviointi
- Projektin riskien arviointi
- Kustannusten ja hyötyjen arviointi
- ja monta muuta asiaa

Nov 30, 2021 10:00 AM in Helsinki

Webinar logo
* Required information
Loading