webinar register page

Webinar banner
Our Life in Science: In conversation with Frances Hoggan Medal Winners
Ahead of the announcement of our new medallists in May, we are holding a Frances Hoggan medal event on 27 April.

Three former recipients of the medal, Dame Jean Thomas, Professor Tavi Murray and Professor Haley Gomez, will be in conversation with Elin Rhys, broadcaster and science champion, discussing their careers in STEMM.

We are grateful for the Welsh Government’s support of the Frances Hoggan Medal.

*****
Cyn cyhoeddi ein enillwyr medalau newydd ym mis Mai, rydym yn cynnal digwyddiad medal Frances Hoggan ar 27 Ebrill.

Bydd tri person sydd wedi ennill y fedal yn y gorffennol, sef y Fonesig Jean Thomas, yr Athro Tavi Murray a’r Athro Haley Gomez, yn sgwrsio gyda Elin Rhys ac yn trafod eu gyrfaoedd ym meysydd STEMM.

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Llywodraeth Cymru tuag at Fedal Frances Hoggan.

Apr 27, 2021 04:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Learned Society of Wales.