webinar register page

Etkiniz AB Programı’nın uluslararası insan hakları mekanizmaları konusunda uzmanlarla gerçekleştirdiği webinarların sekizincisi ‘STÖ’ler ve BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’ başlığı altında 4 Kasım 2021’de
‘STÖ'ler ve BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’
Konuşmacı: Doç. Dr. Gün Kut
Moderatör: Adem Arkadaş-Thibert (Etkiniz AB Programı)
4 Kasım 2021'de gerçekleşecek webinarda aşağıdaki konular tartışmaya açılacak:
*Türkiye'deki STÖ’lerin BM ya da Avrupa Konseyi nezninde insan hakları izleme raporları ile yapabilecekleri,
*Uluslararası insan hakları mekanizmalarının birer savunuculuk alanı olarak anlaşılması,
*Hükümetleri eylemlerinden ya da eylemsizliklerinden sorumlu tutmak için bu uluslararası insan hakları mekanizmalarının kullanımı.

Nov 4, 2021 06:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Etkiniz AB Programı.