webinar register page

Kinderepilepsie: zoveel meer dan aanvallen
Aanvallen, in al hun vormen, zijn de belangrijkste klacht bij epilepsie. Maar veel kinderen met medicatieresistente epilepsie kampen met bijkomende symptomen. Slaapstoornissen, gedragsmoeilijkheden, autisme, taalproblemen, intellectuele achterstand… zijn maar enkele voorbeelden van beperkingen met een aanzienlijke impact op het kind en het gezin.

In dit webinar licht prof. dr. Anna Jansen* toe wat vaak voorkomende comorbiditeiten bij medicatieresistente kinderepilepsie zijn, met welke frequentie ze optreden en welke opvolging mogelijk is.

Tijdens het webinar is het mogelijk vragen te stellen die aansluitend op de presentatie beantwoord zullen worden. Wie nu reeds vragen heeft, mag ze alvast overmaken op info@kinderepilepsie.be


* prof. dr. Anna Jansen is afdelingshoofd kinderneurologie van het UZ Brussel en deeltijds onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Zij is daarnaast ook coördinator van de teamwerking voor tubereuse sclerose (TSC), een aandoening waarbij zowel epilepsie als neuropsychiatrische aandoeningen (TSC-associated Neuropsychiatric Disorders of TAND) heel frequent voorkomen.

Feb 8, 2021 08:00 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Steunpunt Kinderepilepsie.