webinar register page

Webinar banner
VYCHÁDZKA AKO FORMA BÁDATEĽSKÉHO VYUČOVANIA NA HODINÁCH BIOLÓGIE
Webinár o tom, ako uplatniť a overiť vedomosti žiakov získané na hodinách biológie v triede praktickým vyučovaním v prírode, v okolí školy alebo priamo na školskom dvore.

Lektorka:
Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

OBSAH WEBINÁRA:

• Vysvetlíme si problematiku vychádzky ako formy vyučovania.
• Povieme si, čo všetko obnáša príprava prírodovednej vychádzky.
• Prinesieme príklady a námety pri realizácii prírodovednej vychádzky, aj odporúčania pre pedagogickú prax.
• Zhodnotíme vychádzku ako formu vyučovania.
• Venovať sa budeme aj tomu, ako zistiť, či sa žiaci na vychádzke niečo naučili.
• Povieme si aj o význame hodnotenia bádateľského vyučovania.
• Poskytneme vám príklady spôsobu hodnotenia bádateľských aktivít na konkrétnom príklade.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:
Pre učiteľov v materských školách , učiteľov prírodovedy a biológie v základných školách a gymnáziách.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 26, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.