webinar register page

Webinar banner
Uporabi digitalnih orodij pri izobraževanju zaposlenih
Danes bomo govorili o strateškem pomenu izobraževanj in o vlogi digitalnih orodij pri njihovem izvajanju. Pokazali vam bomo praktičen primer uporabe spletne aplikacije KADRIS 4 v vlogi orodja ali platforme, znotraj katere vodje izobraževanj vodijo celoten proces za svoje sodelavce.

Spoznali boste, kako digitalno orodje za izobraževanje pomaga:
- pripraviti, pregledovati in potrjevati plan izobraževanj,
- urejati in izvajati izobraževanja,
- da se zaposleni prijavijo na izbrana izobraževanja,
- da vodja zaposlenim odobri udeležbe na izbranih izobraževanjih,
- izvesti ankete o zadovoljstvu ali poročila o izvedbi izobraževanj s strani udeležencev,
- vnašati predloge izobraževanj s strani zaposlenih,
- obračunati potne stroške povezane z lokacijo in časom poteka izobraževanja (povezava z modulom potni nalogi),
- spremljati in analizirati proces in učinek izobraževanja zaposlenih.

Mar 2, 2021 01:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Katja Kavčič.