webinar register page

Webinar banner
Webbinarium: Investeringar, lån och skulder i kristid – vart är kommuner och regioner på väg?
Coronakrisen ändrar förutsättningarna för de fortsätta investeringarna inom kommunsektorn. Kommuner och regioner, inklusive deras bolag, kommer att under de närmaste månaderna behöva omvärdera och eventuellt justera sina planer för investeringar, lån och skuldsättning.

Under de senaste åren har investeringsnivåerna stigit snabbt. Faktorer som underhållsskuld, ändrad demografisk struktur, befolkningstillväxt och skärpta hållbarhetskrav har drivit upp investeringsbehoven. Det behöver investeras i såväl förskolor, skolor och äldreboenden som kollektivtrafik och VA-system. Även framöver väntas behoven vara stora.

Frågan är nu hur kommuner och regioner ska agera. Ska de trots tuffare tider försöka hålla investeringsnivåerna uppe? Skulle de t o m kunna öka investeringarna för att lyfta hela samhället ur krisen? Eller ska de banta investeringsplanerna för av få svåra ekonomiska kalkyler att gå ihop? Hur bör man i sammanhanget se på sådant som balanskrav, soliditet och finanspolitiskt ramverk? Och vad kan staten göra?

Tisdag 23 juni arrangerar Kommuninvest ett webbinarium på detta tema. Två fokusrapporter fungerar som underlag för diskussionen. Den första, ”Finanspolitiska ramverket och kommunerna”, publicerades i slutet av maj. Den andra, ”Coronakrisen och den kommunala låneskulden”, presenteras senast 22 juni.

Medverkande:
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Lars Heikensten, tillträdande ordförande Finanspolitiska rådet, ledamot Kommuninvests bolagsstyrelse
Åsa Granat, kommundirektör Borlänge kommun
Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest

Efter registrering får du ett mail med länk för att ansluta till webinariet. En timma innan mötets start kommer du få ett påminnelsemail med samma länk.
Information om hur du använder konferensverktyget Zoom hittar du här: https://kommuninvest.se/digitala-moten/
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kommuninvest Webbinarium 23/6.