webinar register page

Webinar banner
Fastställa bolagets övergripande mål och strategi
Styrelsens och ledningens strategiarbetet, affärsplan med finansiell modell till mål och “Equity Story”. Styrelsens ansvar enligt bolagskoden.

Guidad tur på BOARDA ger dig verktyg och dokumentation eller idéer för utveckling för att hela tiden bli lite bättre.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jenny Rosberg.