webinar register page

Altium20+Altium365 ทำงานร่วมกันจากที่ไหนๆอย่างอิสระ
Altium Designer 20 คือรุ่นล่าสุด ณ ปัจจุบัน มีความสามารถที่ปรับปรุง ครอบคลุมการใช้งานระดับมืออาชีพ สร้างวงจรได้ซับซ้อน รองรับฟุ้ทพรินท์หลากหลาย มีในไลบรารีและสร้างได้เองจากเครื่องมืออัตโนมัติ มี Routing Engine ที่ก้าวหน้า รองรับการออกแบบที่ละเอียด ซับซ้อน เช่น IoT (Internet of Thing), High Speed, DDR, USB, HDMI, Ethernet, SDI, etc งานออกแบบเช่น Multi-layer, ชนิด Flexible Circuit ไฟล์สำหรับการผลิตหลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อกับผู้ผลิตพีซีบีได้กว้างขวาง เชื่อมโยงกับจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆออนไลน์ ActiveBOM สามารถตรวจสอบราคา,จำนวน ในเวลาจริงทันที ทำงานได้รวดเร็ว สวยงาม แม่นยำ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Altium365 ออกแบบมาเชื่อมโยงกับ Altium Designer20 อย่างสมบูรณ์แบบ แชร์ข้อมูลการออกแบบ ระหว่างทำงาน ระหว่างวิศวกรด้วยกัน อย่างง่ายดาย มองเห็นภาพ และ สื่อสารระหว่างกันได้ครบถ้วน งานเดินราบรื่น เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
* Required information
Loading