webinar register page

Webinar banner
Predstavitev NOVE aplikacije TRGOSKOP

01:15:00

Nov 24, 2020 10:33 AM

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Katja Tič
Projektni vodja @Geodetski inštitut Slovenije
Katja je sooblikovala prvo aplikacijo, ki je uporabnikom omogočala dostop do podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami – Trgoskop 1. Ves čas deluje na podpori uporabnikom Trgoskopa in posodobitvah Trgoskopa. Vodila je razvoj aplikacij N€P, Nvaluta, Stage. Aktivno deluje v projektni skupini, ki se ukvarja z načrtovanjem in razvojem nepremičninskih evidenc v Sloveniji. Sodeluje pri razvojnih nalogah za potrebe izboljšave prostorskih baz podatkov. Od leta 2009 je vodja projekta vzdrževanja evidence dejanske rabe zemljišč. Pripravlja nacionalne podatke za Evropsko agencijo za okolje in je tako dobra poznavalka informacijskih potreb ter posredovanja prostorskih informacij različnim skupinam končnih uporabnikov.