webinar register page

Webinar banner
ŽIAK AKO HLAVNÝ AKTÉR VO VYUČOVANÍ GEOGRAFIE
Pracujeme s novou učebnicou geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ

Lektori:
RNDr. Mária Nogová, PhD., autorka učebnice
RNDr. Peter Tremboš, PhD., autor učebnice

Obsah webinára:
• Autorská koncepcia a predstavenie novej učebnice geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ.
• Prezentácia Metodických poznámok – ako s nimi pracovať? (Prezenčné a dištančné vyučovanie).
• Návrh TVVP pre 9. ročník ZŠ – Ako to stihnúť za 30 hodín?
• Príklad využitia učebnice – vzorový scenár vyučovacej hodiny.
• Príklad riešenia prierezových tém.
• Zhrnutie.
• Upútavka na novú učebnicu pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov geografie na 2. stupni základných škôl a učiteľov gymnázií s osemročným štúdiom.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 7, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.