webinar register page

Webinar banner
Strategi for digitalisering relatert til offentlige prosjektporteføljer
Digitaliseringen utvikler seg raskt innen alle områder i samfunnet, så vel i teknologiene rundt oss som i tjenestene, prosessene og systemene vi er avhengig av. Vi må være oppmerksomme på mulighetene og begrensningene i ledelse, styring og gjennomføring av prosjekter, spesielt i de vanskelige tidene de siste 12 månedene. I prosjektene kreves det digitalisering av prosesser, verktøy, metoder, dokumentasjon og kommunikasjon. Prosjektledere og prosjektmedarbeidere må inneha avansert kunnskap om digitalisering for å lykkes med prosjektarbeidet.

Foredragsholder Jens Nørve er direktør i Digitaliseringsdirektoratet og har jobbet med digitalisering i offentlig og privat sektor i over 25 år. Han har erfaring fra et konsulenthus, fra syv år som ansatt i ulike departementer på 90-tallet og fra syv år i Telenor, der Jens var strategidirektør for Konsern-IT.

Jens Nørve var initiativtager til utvikling av offentlig sektors anbefalte prosjektmodell Prosjektveiviseren som de fleste av oss kjenner til og som mange bruker daglig: https://www.prosjektveiviseren.no/. Han var også initiativtaker til Prosjekt-, Program- og Porteføljenettverket i offentlig sektor.

Jens Nørve var med fra oppstarten for ca. 10 år siden av det som i dag er Digitaliseringsdirektoratet. Han har jobbet mye med digital kompetanse for toppledere i offentlig sektor, og har i 12 år vært prosjektleder for den årlige Digitaliseringskonferansen med ca. 1 400 deltagere. https://www.difi.no/opplaeringstilbud/digitaliseringskonferansen

Webinaret gjennomføres på norsk.

Apr 14, 2021 06:00 PM in Oslo

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register