webinar register page

Webinar banner
FYZIKA – BÁDAME SPOLU 2
Niekoľko nových nápadov na hodiny FYZIKY

Lektorka:
PaedDr. Tatiana Mičáňová učiteľka matematiky a fyziky

Obsah webinára:
Cieľom webinára je ponúknuť učiteľom fyziky (ale nie len fyziky) niekoľko zaujímavých poznatkov z praxe. Podnietiť vyučujúcich fyziky (tých čo fyziku študovali, ale aj tých, ktorý fyziku učia a neštudovali ju) k novým nápadom. Bližšie sa pozrieme na učivo skupenských premien.
• Hodiny, meranie teploty.
• O čom sa učia žiaci na chémii – fyzikálne deje.
• Pozrime sa bližšie na skupenské premeny.
• Kolobeh vody.
• Var vody vo vysokej nadmorskej výške.
• Ako vzniká rosa. Vodná para nie je rosa.
• Čiary na oblohe, ktoré vznikajú za lietadlami.
• Bonus – pozrieme sa spolu na hmlovú komoru a aj stopy častíc v nej.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov fyziky základných škôl a osemročných gymnázií.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 20, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

PaedDr. Tatiana Mičáňová
Je učiteľka s druhou atestáciou. Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii matematika – fyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave . Rigoróznu skúšku urobila tiež na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Učila na gymnáziách, 11 rokov pracovala ako projektová manažérka v súkromnej spoločnosti. Momentálne učí na základnej škole v Bratislave matematiku a fyziku. Absolvovala aktualizačné vzdelávanie Prírodné vedy inovačne a iné profesijné vzdelávania. Momentálne je v skupine vybratých učiteľov z celého sveta, ktorí sa zúčastnia v auguste 2022 medzinárodnej stáže pre učiteľov v CERNe. Organizuje na škole Žiacky vedecký deň.