webinar register page

Webinar banner
Inforte & Rapid7 Insight VM Web Semineri
Zafiyet yönetimi açığı ihtiyaçları geliştikçe organizasyonlar için risk önceliklendirmesi, karşılıklı tehdit kıyaslaması ve aksiyon alınabilir tehdit bilgisi artık birer zorunluluk haline gelmektedir. Risk tabanlı güvenlik açığı yönetimi (RBVM), tespit edilen risklere göre iyileştirmeye ve tehditin önlenmesine öncelik vererek saldırı yüzeyinizdeki güvenlik açıklarını azaltan bir süreçtir. Risk tabanlı güvenlik açığı yönetimi, varlık kritikliğini, güvenlik açığı önem derecesini ve tehdit potansiyel zararlı araçlarını bir arada değerlendirerek, tehdit bağlamıyla birlikte güvenlik açığı risklerini anlamanıza ve potansiyel iş etkisine ilişkin öngörü sağlamanıza olanak tanımaktadır.

Rapid7 InsightVM ile bu risklerin nasıl basitce yönetileceği hakkında fikir edinmek ve güvenlik zayıflıklarını etkili şekilde analiz edileceğini öğrenebilirsiniz;

• Zayıflıkların gerçek risklere önceliklendirilmesi,
• Geleneksel zayıflık yönetimi ve risk tabanlı yönetim arasındaki farklar,
• CVSS tarafındaki limitasyonlar,
• Yakın zamanda istismar edilebilir (Exploitable) zayıflıklara göre risk önceliklendirmesi,
• Siber riskleri kurumunuzda azaltma-iyileştirme süreçlerinizi mevcut güvenlik teknolojileri ile nasıl etkin kullanabilirsiniz?

Bu web seminerinde, InsightVM platformu ile güvenlik iyileştirme ve SecOps süreçlerini nasıl daha iyi optimize edeceğinizin yanıtlarını, siber riske ilişkin güvenlik görünümü nasıl elde edebileceklerini vurgulayarak SecOps ekiplerine fayda sağlayacaktır.

Inforte ve Rapid7 tarafından düzenlenen bu web seminerinde; Inforte'den Ozan Ozkara ve Rapid7 Alessandro Michea ile etkili güvenlik zayıflık analizi ve risk tabanlı RBVM yaklaşımları konusundaki InsightVM avantajlarını sizlerle paylaşacaktır.

Sizleri online etkinliğimizde aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

May 27, 2021 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ozan Ozkara.