webinar register page

Webinar banner
Promotion nationale de la médiation des services publics locaux - Nationale voorstelling van bemiddeling door de lokale overheden
Le SPP Intégration sociale, le SPF Intérieur et l'asbl BeFUS, conscients des bénéfices préventifs pour les citoyens de la médiation assurée par les services publics locaux, collaborent depuis un an avec les réseaux de professionnels de terrain et vous proposent dès lors un regard croisé des acteurs clés de la médiation au niveau local, afin de promouvoir la « culture de la médiation » comme projet fédérateur au sein des communes belges.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken en de vzw BeFUS zijn allen bewust en overtuigd van de preventieve voordelen die de bemiddeling door de lokale overheden opleveren. Daarom werken we sinds een jaar samen met verschillende netwerken van professionals die op het terrein actief zijn om zo een totaalplaatje te kunnen voorstellen van de belangrijkste actoren van de bemiddeling op lokaal niveau. Onze opzet: de "bemiddelingscultuur" als een overkoepelend project binnen de Belgische gemeenten te bevorderen.

Dec 8, 2020 10:00 AM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: COM POD MI - SPP IS.