webinar register page

Webinar banner
Kreatívne čítanie s najmenšími školákmi
Rozvíjanie čitateľskej a predčitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením pre žiakov na 1. stupni ZŠ zábavne a tvorivo

Naša skúsená lektorka Mgr. Ivana Repová Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Prečo čítať s deťmi od útleho veku.
• Čím upútať pozornosť dieťaťa pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti.
• Ako pracovať s fantáziou a strachmi dieťaťa.
• Ako viesť dieťa k čítaniu s porozumením, ako rozvíjať grafomotoriku, pozornosť, kreativitu, auditívnu pamäť u malých školákov.
• Predstavenie kreatívnej čítanky Slečna Milerová a splnené sny, ukážky práce s textom, ktorý je doplnený úlohami pre deti.

Pre koho webinár odporúčame: učitelia na 1. stupni ZŠ, vychovávatelia v ŠKD, rodičia

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára len vtedy, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 11, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.