webinar register page

Webinar banner
Процена на социјалните вештини кај деца со аутизам и планирање на интервенција
7ми вебинар од Програмата социјални вештини и позитивно родителство кај деца со аутизам и нивните семејства (АСП) во партнерство со Канцеларијата на УНИЦЕФ -Скопје и подржанa од Амбасадата на Велика Британија во Македонија. Вебинарот е наменет првенствено за професионалци, но и родители на деца состојби од спектарот.

Jun 18, 2020 12:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ивана Василевска Петровска.