webinar register page

Webinar banner
TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu
Konu: Hekimlere Yönelik Şikayet ve Soruşturmalar
Moderatörler:
Dr. Ünal Kuzgun & Dr.Mücahit Görgeç
Konuşmacılar:
Dr. Ahmet Murat Bülbül
Dr. Nezih Varol
Dr. Arb. Serdar Şirazi
Dr. Mesut Sönmez
Av. Dr. İlhan Açıkgöz
Av. E. Ahşen Dinç

Mar 29, 2021 08:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TOTBİD.