webinar register page

Webinar banner
Dištančné vzdelávanie. Ako to zvládnuť a nezblázniť sa?
Dištančné vzdelávanie – možnosti, aspekty, výzvy pre riaditeľov, učiteľov aj rodičov...

Náš skúsený lektor Mgr. Peter Seemann, PhD., ACC, Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Povieme si o rozdieloch a výzvach dištančného vzdelávania.
• Aká je nová paradigma vzdelávania „od informácií k súvislostiam“.
• Aká je rola pedagóga, rola žiaka, rola rodiča v rôznych aspektoch dištančnej výuky.
• Zameriame sa na technickú stránku, platformy a možnosti dištančného vzdelávania.
• Kamera, PC, notebook , telefón, kamera.
• Ideálny stav online vzdelávania.
• Povieme si, aká by mala byť podpora zúčastnených strán a čo je možné podniknúť pre vylepšenie dištančného vzdelávania.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:
֍ poznať trendy vývoja spoločnosti a trendy v oblasti výchovy a vzdelávania,
֍ reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Pre koho webinár odporúčame: riaditelia ZŠ a SŠ, učitelia ZŠ a SŠ, rodičia detí ZŠ a SŠ, špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Dec 8, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.