webinar register page

Webinar banner
Matchmaking firiem a Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0

Mar 4, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Alexandra Gačevičová, SARIO.