webinar register page

Webinar banner
Ядрени технологии и възможности за България / Nuclear Technologies and Opportunities for Bulgaria
Кръглата маса ще бъде проведена на английски език и на български език с осигурен превод през платформата zoom webinars. / The round table will be held in English and in Bulgarian with translation provided through the platform zoom webinars .

Заедно с представители на компании от отрасъла, институции и неправителствени организации ще обсъдим кои са основните предизвикателства и възможности за развитието на ядрени технологии в България. / Together with representatives of companies from the industry, institutions and non-governmental organizations we will discuss the main challenges and opportunities for the development of nuclear technologies in Bulgaria.

След изказванията на панелистите, ще бъде проведена и дискусия. / After the speeches of the panelists, a discussion will be held.

Feb 19, 2021 02:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Atanas Georgiev.