webinar register page

Bwyta'n Iach a Maeth Personol: Tueddiadau, Imiwnoleg, Iechyd y Perfedd a Mwy | Healthy Eating and Personal Nutrition: Trends, Immunology, Healthy Gut and More
Mae COVID-19 wedi gwneud i lawer o ddefnyddwyr ailystyried beth mae ‘bwyta’n iach’ yn ei olygu iddyn nhw. Beth yw'r tueddiadau bwyd / diod y mae defnyddwyr yn buddsoddi ynddynt, i wella imiwnedd? Pam mae microbiome'r perfedd yn sylfaenol i iechyd a sut mae'r ffactorau hyn wedi cynorthwyo twf mewn maeth personol?

COVID-19 has made many consumers reconsider what ‘healthy eating’ means to them. What are the emerging food/beverage trends consumers are investing in, to enhance immunity? Why is the gut microbiome fundamental for health and how these factors have aided growth in personal nutrition?

Jul 23, 2020 09:15 AM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rod Howells.