webinar register page

Webinar banner
GGe. LA NOVA TARIFA ELÈCTRICA. UNA OPORTUNITAT PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
S’abordaran qüestions tan interessants com:

• Descripció i impacte de les noves tarifes…

• El nou format de la factura a partir de l’1 de juny…

• Noves penalitzacions de potencia i reactiva…

• Impacte sobre l’Autoconsum i la gestió dels excedents…

Jun 3, 2021 01:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GGe Grup de Gestors Energètics.