webinar register page

Webinar banner
Få fastans fördelar utan att fasta!
Att det finns fördelar med att låta kroppen vila från mat under längre perioder råder det ingen tvekan om. Problemet är att det är få som klarar av att inte äta någonting under flera dagar. I det här webinaret lär du dig varför det är så hälsosamt att fasta samt hur du kan uppnå fastans fördelar utan att behöva fasta med hjälp av Elitistas ReSet Protokoll

Sep 25, 2020 08:30 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ewa Meurk.