webinar register page

ЕКОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ В УКРАЇНІ. ПОГЛЯД ГРОМАДЯН
Презентація результатів соціологічного дослідження
«ЕКОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ В УКРАЇНІ. ПОГЛЯД ГРОМАДЯН»
15 квітня 2021 року, 11:00

Apr 15, 2021 11:00 AM in Kiev

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Iнститут Горшенiна.