webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
דיבייט – האם יש למנהג החוקתי מעמד משפטי מחייב? // מתן גוטמן ואהרן גרבר
הפורום הישראלי למשפט וחירות מתכבד להזמינכם לדיבייט מקוון בנושא "האם יש למנהג החוקתי מעמד משפטי מחייב?". בדיבייט ישתתפו: ד"ר מתן גוטמן, מרצה בבינתחומי הרצליה ופרשן משפטי של אולפן ynet; ועו"ד אהרן גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית, פורום קהלת למדיניות.

הדיבייט ישודר בזום ראשון ה-7.3, בשעה 17:00. ההשתתפות באירוע חופשית ובהרשמה מראש בלבד!
הזמינו חברים ושתפו את האיוונט!

*

סוגיית ה"מנהג החוקתי" עולה בשיח הציבורי והמשפטי לעתים קרובות בתקופה האחרונה. המנהג החוקתי הוזכר, לדוגמא, בהקשר של זהות חברי הכנסת בוועדה לבחירות שופטים (ואם נדרש שאחד מהם יהיה חבר אופוזיציה). בבסיס המנהג החוקתי עומד הרעיון שישנם "מסורות" חוקתיות שהשתרשו במשטר החוקתי של המדינה, עד כדי שיש לראותם נורמה חוקתית-משפטית מחייבת שלא ניתן לסטות ממנה בקלות. מה משמעות המנהג החוקתי? האם בכלל קיים? מה התוקף המשפטי שלו, והאם אכיף על ידי בתי המשפט? הצטרפו לדיון מרתק זה.

*
לעמוד האירוע באתר הפורום:
https://lawforum.org.il/events/gutman-garber/

Mar 7, 2021 05:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kayla Dolin.