webinar register page

Webinar banner
חיים על המדף
בלהה בן אליהו בשיחות על ספרות ושירה סביב מעגל השנה וארון הספרים היהודי- ישראלי
חלק א: בלהה בן-אליהו מארחת את נורית זרחי לכבוד ראש השנה
חלק ב: בלהה בן-אליהו מארחת את מיכל בן נפתלי לכבוד יום הכיפורים
חלק ג: בלהה בן-אליהו מארחת את רינו צרור לכבוד חג הסוכות
חלק ד: בלהה בן-אליהו מארחת את עמרי הרצוג לכבוד חג שמחת תורה
האירועים יתקיימו בימי חמישי בשעה 20:00
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Beit Avi Chai.